ZARZĄD - FUNDACJA LUX POLONIAE

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZARZĄDZarząd Fundacji stanowi od 3 do 6 osób powoływanych na okres 5 lat przez Fundatora a w przypadku jego śmierci - najbliższego spadkobiercę.

W skład każdego Zarządu na mocy Statutu Fundacji oraz obowiązujących przepisów prawa jako Prezes Zarządu wchodzi Fundator. Powoduje to, że Fundator posiada wpływ i realne oddziaływanie na realizowane i podejmowane przez Fundację zadania. Mając na względzie prestiżową markę Fundacji Lux Poloniae, Fundator będący jednocześnie Prezesem Zarządu Fundacji - realizuje reprezentację Fundacji na zewnątrz.


SKŁAD OBECNEGO ZARZĄDU FUNDACJI

1. PREZES ZARZĄDU FUNDACJI: PIOTR WOJCIECH SZUBARTOWSKI

2. WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI:
WOJCIECH TOMASZ SZUBARTOWSKI

3,
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI: JOANNA JANIEC

4. CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI: SEBASTIAN MATYSIEWICZ


Prezes Zarządu Fundacji Lux Poloniae jest z wykształcenia ekonomistą. Prowadził liczne działalności gospodarcze. Podejmował inicjatywy społeczne, udzielał się politycznie. Pracował w szkolnictwie prywatnym.
Działając w prywatnym sektorze edukacji nawiązał kontakt z Polskim Komitetem Narodowym UNICEF. Posiada duże doświadczenie z zakresu zarządzania i marketingu, lobbingu, promocji oraz reklamy. Pochodzi z rodziny zasłużonej dla edukacji regionu lubelskiego. Jedna z ulic w mieście Puławy nosi nazwisko członka jego rodziny.
Piotr Wojciech Szubartowski obecnie udziela się społecznie. Jest wolontariuszem wielu akcji charytatywnych. Współpracuje z licznymi stowarzyszeniami oraz fundacjami na terenie Polski w tym z Bankami Żywności. Pomaga potrzebującym, jest społecznym trenerem rozwoju osobistego. Swoje dotychczasowe doświadczenia życiowe i zawodowe realizuje pomagając społeczeństwu oraz przewodząc Fundacji Lux Poloniae. Jest także patriotą, ceni wartości narodowe ale jest jednocześnie człowiekiem otwartym na odmienne poglądy i nowe wyzwania.


OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE


1.
Aneta Kruk – trenerka rozwoju osobistego, prowadzi warsztaty kształtujące pozytywne relacje w rodzinie. W Fundacji prowadzi warsztaty i szkolenia tematyczne, jest  zaangażowana w spotkania w ramach Forum Pozytywnego Dialogu w Fundacji.
Aneta Kruk jest pedagogiem, od 16 lat pracującym z dziećmi, młodzieżą
i całymi rodzinami. Historia zawodowa zawsze wiązała się w jej przypadku z drugim człowiekiem.
Pracowała w Gimnazjum, następnie prowadziła Placówki opieki nad Dziećmi oraz Klub dla dzieci i Rodziców, ostatnio także Żłobek. Szeroka współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, MOPR Lublin, Międzyrzec Podlaski oraz OPS Warszawa wzbogaciły ją o doświadczenie pracy z różnymi odbiorcami. Posiada duże doświadczene
w realizacji działań placówek edukacyjnych oraz samych szkoleń. W prowadzeniu zarówno własnej placówki, jak i żłobka pomagały jej mocne strony, czyli umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, zdolność do pracy pod presją czasu i umiejętne radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
Praca na stanowisku dyrektora żłobka wymagała kreatywności, pomysłowości
i znakomitych zdolności organizacyjnych. Zarządzanie podległymi pracownikami oraz dokumentacją placówki, współpraca z organami kontrolującymi i nadzorującymi, wreszcie
z firmami zaopatrującymi żłobek pozwoliły udoskonalić jej warsztat pracy. Dążenie do samodoskonalenia i zdobywania wiedzy zarówno w teorii, jak i praktyce, pracowitość, rzetelność i odpowiedzialność to cechy ją charakteryzujące. Zdobytym doświadczeniem chciałaby podzielić się dziś z innymi.
Obecnie jej kierunek rozwoju zmierza w stronę coachingu. Poprzez pracę coachingową pomaga innym odnajdywać siebie, rozmawiać ze sobą i zmierzać w kierunku pożądanych zmian.

DOŚWIADCZENIE:
Zrealizowane warsztaty:
„Trening kompetencji psychospołecznychi umiejętności wychowawczych”  
 warsztaty o tematyce rozwojowej
„Trening kompetencji rodzicielskich i umiejętności społeczno-wychowawczych”
 warsztaty dla dorosłych w ramach projektu unijnego „Wykwalifikowani. Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny” realizowanego przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości, tematyka – Skuteczna komunikacja interpersonalna
 warsztaty dla dorosłych w ramach projektów unijnych, tematyka - trening gospodarczy
 warsztaty dla dorosłych w ramach projektów unijnych, tematyka – warsztaty radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin w ramach projektów unijnych, tematyka – warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci i rodziców, pedagogika zabawy, wyjazdowe i stacjonarne warsztaty z decoupage, grupa wsparcia dla młodych ludzi, warsztaty z komunikacji w
rodzinie, warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA:
 organizacja i prowadzenie comiesięcznych warsztatów dla rodziców
 warsztaty artystyczno – muzyczne dla dzieci w wieku 5 -14 lat
 aktywna działalność społeczna i współpraca z lubelskimi instytucjami oświatowymi

SZKOLENIA:
 szkolenia coachingowe
 kurs „Train the Trainers”
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego