OBSZARY DZIAŁAŃ - FUNDACJA LUX POLONIAE

Idź do spisu treści

Menu główne:

OBSZARY DZIAŁAŃ

DZIAŁAMY W ZAKRESIE:

1. Budowania pozytywnego wizerunku tradycji, patriotyzmu i kultury polskiej, propagowania dziedzictwa narodowego i kulturowego.
2. Budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorczości, innowacyjności, obywatelskiej solidarności, równości obywateli wobec prawa, pozytywnego wizerunku działalności społecznej.
3. Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
5. Rozwoju świadomości europejskiej i współpracy międzynarodowej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka.
7. Działalności na rzecz pełniejszej integracji społecznej.
8. Porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym bezpieczeństwa związanego z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym i militarnym.
9. Badania współczesnych zjawisk kulturowych.
10. Działalności wspomagającej rozwój regionów Polski.

Organizujemy także programy kampanii marketingowych i relacji publicznych firm, instytucji, podmiotów, stowarzyszeń a także partii politycznych, których cele są wspólne lub zbliżone do celów Fundacji.

Przeprowadzamy spotkania z ciekawymi ludźmi, zapraszamy polityków, dyplomatów, przedstawicieli sztuki, kultury i życia duchowego Polski...

Ponadto Fundacja mając na uwadze znaczenie tradycji w dziejach Polski, działa także w zakresie przekazywania pozytywnego wizerunku historii budowanej przez kościoły i wspólnoty wyznaniowe. Fundacja współdziała w tym zakresie z Kościołem Rzymsko Katolickim w Polsce, Stolicą Apostolską z siedzibą w Watykanie a także innymi kościołami i wspólnotami działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej...

Posiadamy zapis o utworzeniu i prowadzeniu Centrum Planowania Rodziny Lux Poloniae w którym to Centrum przeprowadzimy spotkania, porady oraz szkolenia z zakresu naturalnych metod planowania rodziny...

Z kolei w naszym Studium Zdrowia Lux Poloniae będzie można zasięgnąć opinii o walce ze stresem i nałogami, posłuchać wykładów motywacyjnych a wszystko to w oparciu o uniwersalne wartości kulturowe także chrześcijaństwa...
Wszystkie działania są lub będą prowadzone w oparciu o zadania Statutowe i wyłącznie ze środków Fundacji, jej sponsorów i partnerów strategicznych oraz tych wszystkich, którzy zechcą nas wesprzeć w tej zaszczytnej misji!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego