MISJA FUNDACJI - FUNDACJA LUX POLONIAE

Idź do spisu treści

Menu główne:

MISJA FUNDACJI


DZIAŁANIA FUNDACJI ZWRÓCONE SĄ KU WARTOŚCIOM JAKIE POWINNY PRZYŚWIECAĆ KAŻDEMU ZAMIERZENIU GOSPODARCZEMU, SPOŁECZNEMU CZY POLITYCZNEMU. TYM RÓŻNIMY SIĘ OD INNYCH INICJATYW, ŻE WARTOŚCIOM TYM NADAJEMY ZNACZENIE NADRZĘDNE NAD SAMYM WYTWORZENIEM CZY REALIZACJĄ DZIEŁA MATERIALNEGO...

DZIAŁAMY NA RZECZ WSPÓLNOTY NARODOWEJ!
PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ!
PROPAGUJEMY NARODOWĄ KULTURĘ I TRADYCJĘ!
PROMUJEMY POZYTYWNE WARTOŚCI SPOŁECZNE!

JESTEŚMY FUNDACJĄ PRACUJĄCĄ NA RZECZ POZYTYWNEJ WSPÓLNOTY OBYWATELI!
WARTOŚCI KULTUROWE, TRADYCJA I POSZANOWANIE HISTORII, BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU - MAJĄ DLA NAS DUŻE ZNACZENIE...

NAZWA FUDNACJI NIE JEST ZATEM PRZYPADKOWA...
LUX POLONIAE OZNACZA W DOSŁOWNYM TŁUMACZENIU "ŚWIATŁOŚĆ POLSKI". WIERZYMY, ŻE NOWOCZESNA I POSTĘPOWA POLSKA MOŻE ROZWIJAĆ SIĘ TAKŻE DZIĘKI WARTOŚCIOM JAKIE KSZTAŁTOWAŁY SIĘ PRZEZ POKOLENIA.

NADZÓR NAD FUNDACJĄ SPRAWUJE MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

FUNDACJA LUX POLONIAE - TO PRESTIŻ JAKIEGO WSZYSCY OCZEKUJEMY...

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego