FORUM - FUNDACJA LUX POLONIAE

Idź do spisu treści

Menu główne:

FORUM

  LUX POLONIAE FOUNDATION – FORUM POZYTYWNEGO DIALOGU


   Fundacja Lux Poloniae realizuje swoje cele między innymi poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami świata polityki, dyplomatami, ludźmi nauki, sztuki, kultury, życia duchowego, społecznego oraz biznesu, których działalność jest wspólna lub zbliżona do celów Fundacji.
   Lux Poloniae Foundation – Forum Pozytywnego Dialogu jest zatem platformą spotkań realizowaną w ramach Fundacji, platformą współpracy, wymiany doświadczeń i dążeń przedstawicieli różnych branż i zawodów, specjalności, powołań i zainteresowań dla których najważniejszym celem działalności jest budowanie pozytywnych wartości i relacji społecznych. Spotkania w ramach Forum odbywają się cyklicznie i występują pod postacią konferencji, zjazdów, wykładów czy seminariów, zawsze w wyjątkowych miejscach i niepowtarzalnej atmosferze. Liczba uczestników takich spotkań jest z zasady ograniczona a wybór osób czy instytucji - określony zasadami Fundacji.
   Fundacji nie chodzi zatem o sam dialog, który jest z założenia wymianą zdań czy opinii dwóch lub większej liczby uczestników ale o dialog pozytywny, konstruktywny, dający możliwość szerokiego oddziaływania społecznego.                                                                                                                  Uczestnicy Forum, to zatem osoby wyjątkowe dla których pozytywna zmiana funkcjonowania  Polski, Europy czy świata, stanowi realne wyzwanie i wiąże się z rzeczywistą odpowiedzialnością. Forum odchodzi zatem od dotychczasowej formuły „Eventu” czy też samych spotkań biznesowych. Wymaga bowiem od swoich uczestników czegoś znacznie więcej niż samego tylko sukcesu biznesowego lub politycznego. Forum posiada zasięg krajowy jak i międzynarodowy, obejmuje też wiele dziedzin jak np. polityka, kultura czy ekonomia i dlatego też użyto w jego nazwie -  nazwy Fundacji w tłumaczeniu na język obcy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego